Tôi nên gửi ca khúc dưới định dạng nào?

20/09/2016

1- Hỏi: Tôi nên gửi ca khúc dưới định dạng nào?

Đáp: Bạn gửi bài dự thi về cho Ban tổ chức theo một số định dạng quy định, bao gồm:

- File bản ký âm gồm cả nhạc và lời theo định dạng *pdf hoặc *word, trình bày rõ ràng, không tẩy xóa, được viết tay hoặc soạn thảo vi tính trên một mặt giấy A4

- Thông tin về tác giả sáng tác ca khúc (Theo mẫu phiếu đăng ký đính kèm)

- Tác phẩm dự thi phải gửi kèm đĩa CD , DVD hoặc file thu âm dưới bất kỳ dạng nào đã thu âm ca khúc dự thi

 

2- Hỏi: Tôi có thể gửi dự thi bao nhiêu ca khúc?

Đáp: Số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả sẽ không hạn chế.

 

3- Hỏi: Tôi là người nước ngoài, tôi có được tham gia cuộc thi hay không?

Đáp: Tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước không phân biệt quốc tịch, màu da có khả năng sáng tác âm nhạc thuộc thể loại ca khúc đều có thể tham gia cuộc thi.