Chính sách riêng tư - Privacy Policy

28/12/2016

(English version below)

“Flamingo  - Vùng đất tươi đẹp” là cuộc thi do Flamingo Đại Lải Resort phát động nhằm tìm kiếm những ca khúc xuất sắc viết về khu nghỉ dưỡng. Cuộc thi dành cho mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả năng sáng tác ca khúc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 123 triệu đồng, diễn ra từ 12/9 đến 30/11. Thời gian bình chọn trực tuyến và chấm giải từ ngày 20/12 đến hết tháng 12/2016.

Để đảm bảo tính công bằng khi bình chọn, mỗi cá nhân phải đăng nhập bằng tài khoản Facebook để đảm bảo người dùng không phải giả mạo và chỉ được bình chọn 1 lần cho 1 tác phẩm.

Flamingo Đại Lải Resort chỉ thu thập email người dùng khi đăng nhập Facebook để bình chọn, sau khi người bình chọn đồng ý với những chính sách của chúng tôi.

Việc thu thập dữ liệu nhằm 2 mục đích:

- Đảm bảo tài khoản dùng để bình chọn không phải giả mạo, kết quả bình chọn không bị sai lệch

- Flamingo Đại Lải Resort sẽ sử dụng nguồn email này để mời khách tới tham dự lễ trao thưởng và biểu diễn các ca khúc đạt giải vào tháng 3/2017

Flamingo Đại Lải Resort cam kết:

- Flamingo Đại Lải Resort cam kết sử dụng nguồn email đúng mục đích, không gửi thư spam cũng như tiết lộ cho bên thứ 3.

 

 


 
English Version
 
 
 

“Flamingo – Stunning Land” is a composing contest which is launched by Flamingo Dai Lai Resort to encourage and find excellent songs written about Flamingo Dai Lai Resort.

The contest is organized and opened for all international, domestic organizations and individuals, who are capable of composing music with total prize value up to 123 million dong. The time for receiving submissions from 12th September to 30th November. And the time is opened for online voting and judging from 20th to 31st Demcember, 2016.

To ensure fair voting, each individual is required to sign in with Facebook account to ensure that one user do not use fake and spam vote (Each user only vote 1 time for 1 song)

Flamingo Dai Lai Resort only collect user email after users agree with all policies and log in Facebook account for voting.

Collecting data is used for 2 purposes:

- To ensure that user account is not fake which leads to skewed results.

- Flamingo Dai Lai Resort will use emails to invite guests for Winner Revealed Gala organized in March 2017.

Flamingo Dai Lai Resort Commit:

- Flamingo Dai Lai Resort commits that we use emails for right purpose, do not use for spam and disclose information for 3rd parties.