TÁC PHẨM DỰ THI

MS16: Flamingo tươi đẹp

 Tác giả: Bùi Việt Hà
 743  18  Chia sẻ
 Bình chọn tác phẩm

MS017: Lời mời Flamingo

 Tác giả: Trương Văn Thức
 779  21  Chia sẻ
 Bình chọn tác phẩm

MS020: Chiều Flamingo

 Tác giả: Vũ Thị Thùy Oanh
 6490  155  Chia sẻ
 Bình chọn tác phẩm

MS028: Bay lên Flamingo

 Tác giả: Lê Minh Huệ
 2619  37  Chia sẻ
 Bình chọn tác phẩm