TÁC PHẨM DỰ THI

MS16: Flamingo tươi đẹp

 Tác giả: Bùi Việt Hà
 623  18  Chia sẻ
 Bình chọn tác phẩm

MS017: Lời mời Flamingo

 Tác giả: Trương Văn Thức
 690  20  Chia sẻ
 Bình chọn tác phẩm

MS020: Chiều Flamingo

 Tác giả: Vũ Thị Thùy Oanh
 6196  154  Chia sẻ
 Bình chọn tác phẩm

MS028: Bay lên Flamingo

 Tác giả: Lê Minh Huệ
 2453  37  Chia sẻ
 Bình chọn tác phẩm